Ką reiškia sapnuoti paranormalius reiskinius?

Sapnai ir parapsichologija

Ar sapnai gali nuspėti ateitį? Ar sapnuodami žmonės gali gauti minčių iš kitų žmonių? Žmonių sąmonėje jau seniai susiklostė istorinė asociacija tarp kasdienio sapnavimo ir tariamai paranormalių reiškinių. Todėl parapsichologai susidomėjo sapnų tyrinėjimu, tikėdamiesi, kad sapnais galima pagrįsti jų teiginius apie ekstrasensorinį suvokimą. Tačiau yra daugybė priežasčių, kodėl šis ryšys yra netikras.

Pirma, paranormalūs paaiškinimai nesuderinami su natūralistiniu požiūriu į pasaulį, kuris per pastaruosius kelis šimtus metų susiformavo fiziniuose moksluose. Šiuo požiūriu telepatija, išankstinis žinojimas ir kitos paranormalios hipotezės nėra patikimos, nes jos neatitinka fizikos moksluose nusistovėjusių paaiškinimų, nepaisant to, kad kai kurie parapsichologai kartais apeliuoja į reliatyvumo teoriją arba kvantinę fiziką. Kadangi mokslinę pasaulėžiūrą išpažįstantys žmonės yra įsipareigoję remtis mokslinėmis idėjomis, kurios, kaip manoma, geriausiai paaiškina gamtos reiškinius, nenuostabu, kad jie pirmenybę teiktų žemiškesniems paaiškinimams, tokiems kaip atsitiktinumas, bet kokiems sapnuose aptinkamiems tariamiems pranašumams.

Antra, per pastaruosius 75-100 metų jau buvo išeikvota labai daug energijos siekiant įrodyti paranormalių procesų egzistavimą įvairiose srityse, tačiau teigiamų rezultatų gauta labai nedaug (Blackmore, 1996). Daugeliu mokslinių tyrimų klausimų tokia maža grąža lemtų pastangų atsisakymą, nes mokslui būdinga nuolatinė tradicinių idėjų kritika ir naujų idėjų paieška. Kitos naujos hipotezės, iš pradžių atmestos dabartinio mokslinio konsensuso, per 10-20 metų arba įsilieja į pagrindinę srovę, arba išnyksta, taigi parapsichologija šiuo požiūriu akivaizdžiai unikali (McClenon, 1984). Trečia, stebina tai, kokie menki ir reti yra išankstiniai nuspėjimai ir sąsajos tuose keliuose sapnų tyrimuose, kurie teigia juos atradę. Ketvirta, atitikmenys dažnai nėra labai aiškūs ar tiesioginiai, o tai reiškia, kad analitikai turi pasikliauti froidistine prielaida, jog sapnų mintys patiria transformacijas, dėl kurių interpretacijos tampa būtinos…

Penkta, labai menkai pavyko pakartoti menkus rezultatus, apie kuriuos pranešama parapsichologijoje apskritai (Blackmore, 1987,1996). Tai pasakytina apie paranormalių reiškinių sapnuose tyrimą, kaip ir apie bet kurią kitą dominančią sritį. Pavyzdžiui, Ullmano, Krippnerio ir Vaughano (1973) aptartuose sudėtinguose kelerius metus trukusiuose telepatiniuose eksperimentuose nė vienas iš dviejų tyrimų su 12 dalyvių nedavė teigiamų rezultatų. Tolesnis tyrimas su jautriausiu pirmojo tyrimo dalyviu davė teigiamų rezultatų, tačiau po trečiojo tyrimo jis susirgo ir negalėjo atlikti reikiamų atitikmenų, todėl bendri rezultatai buvo neįtikinami. Atlikus tolesnius tyrimus su dviem geriausiais antrojo tyrimo percipientais, gauti neigiami rezultatai (Van de Castle, 1977). Galiausiai Van de Castle 

Šešta, nustatant retų įvykių ir atitikimų, kurie domina sapnais besidominčius parapsichologus, atsitiktinumo tikimybes, kyla didžiulių statistinių problemų. Kai atrodo, kad statistinis reikšmingumas vis dėlto yra, gali būti, kad statistiniais duomenimis nereikėtų pasitikėti, nes yra daug atsitiktinumų. Šias pastabas išsakau kaip žmogus, kuris pritaria tiems skeptiškai nusiteikusiems kiekybiniams psichologams, manantiems, kad statistikos galia ir tikslumas apskritai yra pervertinami. Todėl bet kokiu sapnų tyrimo aspektu labai daug dėmesio skiriu pakartojimams, todėl abejoju ne tik dėl paranormalių hipotezių. Manau, kad daugelis ankstesnių kasdienių sapnų turinio tyrimų kelia abejonių dėl to, kad juose naudota netinkama statistika, ir aš įdėjau nemažai pastangų bandydamas rasti statistiką, tinkamą naudoti nominaliajam matavimo lygiui ir iškreiptiems dažnių pasiskirstymams, kurie būdingi sapnų turinio tyrimams. Šiuo metu mes atsisakome statistinių formulių ir pereiname prie naujų atsitiktinės atrankos strategijų, kurias leidžia naudoti asmeniniai kompiuteriai.

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad nėra jokio rimto pagrindo manyti, jog sapnai yra kaip nors susiję su bet kokio pobūdžio paranormaliais reiškiniais.

 

Parašykite komentarą